Te hoge werkdruk en werkstress is een hardnekkig en taai fenomeen. Er is grote behoefte aan vernieuwde aandacht hiervoor. De publicatie Gelukkig Druk?!  plaatst dit vraagstuk in het perspectief van het creëren van toegevoegde waarde. Hierdoor ontstaat focus bij zowel medewerkers als klanten om het werk gezond en duurzaam te organiseren.

Gelukkig druk?!

Welkom op gelukkigdruk.nl! Gelukkig druk?! is de titel van onze publicatie die op 1 december is verschenen. Hierin wordt een aanzet gedaan voor waarderend werkdrukbeleid.

We ontwikkelden dit beleid met als doel werkdrukbeleid beter te verbinden met strategische ontwikkelingen in de organisatie, hebben het toegepast en zien hierin een belangrijke nieuwe mogelijkheid om werkdruk hanteerbaar te maken.

Deze website is gemaakt voor lezers van deze publicatie, die zich nader willen oriënteren op de mogelijkheden. Je vindt hier een interview met de auteurs, opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden voor workshops en lezingen. Vragen? Leg gerust contact.

Gratis download van de publicatie

 

Wat is de bijdrage van werkdrukbeleid aan het realiseren van de missie van de organisatie?

Wanneer de regulering goed verloopt, is werkdruk een beleving die het presteren ondersteunt.

7 vragen aan de kennispartners van Archimedes

Waarom een publicatie over werkdrukbeleid?

“We worden dagelijks gewezen op de negatieve aspecten van werkdruk. Toch is een leven zonder druk ondenkbaar. Druk hoeft ook niet negatief te zijn. Stel je eens voor werkdruk niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien om het werk te reguleren. Dat hebben we uitgewerkt tot mogelijkheden voor een fundamenteel ander beleid en in de praktijk gebracht. En het werkt!” aldus Maarten de Winter die dit boek samen met netwerkpartners schreef.

Hoe moet ik me dat voorstellen?

“De combinatie van geluk en druk gaat het tegen gangbare beelden en associaties in, die veel mensen en professionals hebben bij werkdruk. Toch hoeft deze zienswijze niet ver weg te zijn. Want kijk maar eens in de wereld van sport: een beetje adrenaline voor de wedstrijd maakt je scherp! Of stel je je een topsporter voor. Hij of zij wil gezond zijn, zijn of haar tijd effectief besteden, de eigen kwaliteiten en talenten daarin ontplooien en zoekt in de bond, de club of het team de ondersteuning en begeleiding om wereldkampioen te worden. Natuurlijk is er druk. Maar er is ook flow en plezier. Er is ontspanning na de topprestaties in de wedstrijd. En er is perspectief: al die topsporters in Brazilië hadden een droom. Dat perspectief en de steun uit de omgeving gaf hen de energie om de druk als plezierig te ervaren.”aldus Gert Veenhoven, een thought leader binnen Archimedes.

Waar begin je dan?

“Wanneer je de verbindingen tussen individuele medewerker, het team en de organisatie transparant wilt maken en onderling wilt versterken, kun je het best beginnen bij het team. Juist omdat het team een directe verantwoordelijkheid heeft voor het leveren van producten of diensten met waarde voor klanten. Een mooie manier om het gesprek in een team te starten is de Sjoelbakdialoog. Dan ziet het team het hele eigen werkproces – de conversie – van persoonlijke energie tot waardecreatie als het ware voor zich. Vanuit dat overzicht ontstaat dan beter inzicht in de draaiknoppen om een goede werkdrukbalans te realiseren. Maar ook inzicht in je eigen handelingsruimte om je werksituatie en resultaten te optimaliseren” aldus Erna van der Weerd, kennispartner van Archimedes

En als daar geen tijd voor is?

Je kunt dan beginnen met een goede diagnose, zodat je de onderwerpen waarover de verbetering zou moeten gaan scherp maakt en de interventiewijze kunt inrichten. De conversiemeter is een modern en waarderend vragenlijstinstrument. Vraag van medewerkers een kwartier van hun waardevolle tijd. Dat levert een schat aan inzichten op over de juiste draaiknoppen, zowel op individueel, team als organisatieniveau.” aldus Marcel van Marrewijk, kennispartner van Archimedes.

Jullie geven aan dat werkdrukbeleid strategisch relevant is. Kun je dat eens toelichten?

In de huidige tijd volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Met structuuraanpassingen wordt de snelheid in de organisatie vervolgens vergroot. Wij zeggen dat snelheid belangrijk is, maar niet het antwoord op deze verandering van tijdgeest. Uit een internationaal vergelijkend onderzoek van Gallup (2012) blijkt dat 13% van alle medewerkers wereldwijd ‘engaged’ is en 24% is zelfs afgehaakt (‘actively disengaged’). De cijfers van Nederland zijn nog erger: slechts 9% is ‘engaged’ en 26% ‘disengaged’.

Samen beter reflecteren op wat waardevol voor de klant is en dat verbinden aan individuele competentie en passie biedt meer perspectief. Tijd krijgt daarmee in de organisatie niet alleen een objectieve, maar ook een subjectieve betekenis. Daarmee kan werkdruk in de organisatie een gelukkige drukte worden en de beleving van klanten en medewerkers worden vergroot. Die koppeling maakt dit beleid zeer actueel.” Aldus Maarten de Winter

Ik begrijp dat. Hoe verloopt een traject van begin tot eind?

We kunnen door onze ervaring en tools goed aansluiten bij de situatie in het team en de organisatie. Onze kennis en onze aanpakken staan niet centraal, maar de behoefte en de mogelijkheden van de organisatie. We werken altijd in een situatie waarin er weinig ruimte is en ook het perspectief staat soms onder druk. Dat betekent voor ons dat we ons richten op wat op dat moment nodig en waardevol is voor medewerkers en hun klanten. Onze kennis komt dan in co-creatie tot meerwaarde. We leveren daarmee slagvaardig maatwerk.” Marcel van Marrewijk, kennispartner van Archimedes.

En als ik dit zelf wil begeleiden?

“Dan bieden we je met opleiding graag bruikbare handvaten, ervaringen en kennis om jou succesvol te laten zijn.” Aldus Erna van der Weerd. “En we helpen je op de achtergrond met wat jij nodig hebt om je rol te kunnen spelen, of je nu intern of extern adviseur bent. We geven opleiding in de toepassing van tools, we delen praktijkverhalen en helpen je met intervisie; wat jij nodig hebt” vult Gert aan.

Meer weten?

Speciaal voor HR adviseurs organiseren wij een 1 daagse opleiding Werkdrukbeleid.  Hoe je ook over werkdruk denkt, een duurzame oplossing ervan heeft veel waarde.

Archimedes biedt naast opleidingen, lezen en workshops ook consultancy diensten.
Ook distribueert zij 2 innovatieve tools ter ondersteuning van werkdrukbeleid: de taaktuner (inzicht in schaarse tijd) en de conversiemeter (activiteert dialoog voor verandering).

Bekijk het volledige portfolio van Archimedes op de Archimedes website. Je bent van harte uitgenodigd.