Gelukkig druk?! bevat een innovatieve aanzet tot werkdrukbeleid

Stel je eens voor werkdruk niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien om het werk te reguleren. Zodat medewerkers hun krachten verbinden en maximaal bijdragen aan de waardecreatie voor klanten.

Deze invalshoek is in deze publicatie samenhangend van idee tot toepassingspraktijk beschreven en geillustreerd.

Waarderend werkdrukbeleid is een publicatie voor iedereen die zich het hoofd breekt over de vraag hoe de versnellende tijd te verbinden met duurzame productiviteit en inzetbaarheid.

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord 

Zienswijze 

 1. Inleiding 
 2. Wat kan werkdrukbeleid waardevol maken? 
 3. Langs welke pijlers wordt waarderend werkdrukbeleid geïmplementeerd? 

Denkwijze 

 1. Is er een gedeelde duiding van werkdrukbalans? 
 2. Aan welke balans moeten we werken? 
 3. Sluit het werkdrukbeleid aan op de organisatieontwikkeling? 

Werkwijze 

 1. Hoe kun je werkdruk reguleren? 
 2. Hoe belangrijk is (waarderend) onderzoek? 
 3. Hoe sluit je interventies aan op de ontwikkelingsfase? 

Interventiewijze 

 1. Hoe voer je een ontwikkelend teamgesprek over werkdruk? 
 2. Hoe regel je verantwoordelijkheid voor individuele balans? 
 3. Hoe selecteer je interventies? 
 4. Hoe organiseer je leren en ontwikkelen? 

Wat kan Archimedes bieden? 

Koop bij Managementboek.nl

Koop bij bol.com